ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА » Благодійний Фонд Гореніе
Змінити Мову
» » ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА

ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГА

ОДНОРАЗОВА ГРОШОВА ДОПОМОГАМеханізм надання допомоги визначено:
Порядок використання коштів, що надійшли від фізичних та юридичних осіб для надання одноразової грошової допомоги постраждалим особам та внутрішньо переміщеним особам, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 р. № 535 (із змінами)

Право на отримання такої допомоги мають:
особи, які перебувають у складних життєвих обставинах, що спричинені соціальним становищем, внаслідок яких особи частково або повністю не мають здатності (не набули здатності або втратили її) чи можливості самостійно піклуватися про особисте (сімейне) життя і брати участь у суспільному житті.

Вказана допомога надається тільки одноразово.

УВАГА
Порядком не конкретизовано які саме повинні бути складні обставини та в якому розумінні «одноразово»: взагалі за життя; за певний термін (рік); за певну подію.
Практика призначення різна, тому доцільним буде звернення за кожною підставою

Прядок оформлення допомоги:
1. Звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення з відповідною заявою, в якій необхідно зазначити причини необхідності надання грошової допомоги та реквізити рахунка, відкритого у банківській установі.
2. До заяви долучити:
- копію документа, що посвідчує особу;
- копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які через
свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
- копії документів, що підтверджують родинні стосунки (свідоцтво про одруження, свідоцтво про народження дітей);
- копії довідок про взяття на облік;
- медичну довідку про стан здоров’я особи або висновок медико-соціальної експертизи про встановлення інвалідності (у разі необхідності).

УВАГА:
Існують непоодинокі випадки відмови у прийнятті заяв за мотивом відсутності вказаного виду допомоги. В такому разі вимагайте прийняття заяви, її розгляду за необхідною процедурою та надання Вам письмової відповіді

Процедура розгляду заяви та надання допомоги:
Орган соціального захисту населення зобов’язаний прийняти заяву, перевірити правильність її оформлення, достовірність викладених у ній відомостей та долучення до неї необхідних документів.
Після прийняття заяви – проводить перевірку щодо отримання ВПО такої допомоги раніше, за результатами якої:
- у разі отримання такої допомоги раніше – повертає подані документи та повідомляє про відмову у наданні грошової допомоги у зв’язку з тим, що така допомога надається лише один раз;
- у разі не отримання такої допомоги раніше – передає заяву та додані до неї документи на розгляд місцевої комісії.
Тобто питання надання грошової допомоги розглядається спеціально створеною комісією, до складу якої включаються представники структурних підрозділів відповідних держадміністрацій та виконавчих комітетів з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, а також відповідних органів внутрішніх справ, територіальних підрозділів ДМС. До розгляду також можуть залучатися відповідні фахівці державних органів, представники громадських рад при місцевих органах виконавчої влади, громадських об’єднань.

Місцева комісія приймає рішення щодо кожної особи про:
- доцільність надання грошової допомоги;
- її розмір;
- про відмову у її наданні.
Рішення приймається шляхом голосування та оформляється протоколом, у якому зазначається список осіб, яким може бути надана допомога із зазначенням розмірів та список осіб, яким у наданні грошової допомоги відмовлено з обов’язковим обґрунтуванням відмови щодо кожної особи.
У разі прийняття рішення щодо відмову у наданні допомоги – ВПО надається під розписку або надсилається поштою витяг з протоколу.

У разі прийняття рішення про доцільність надання допомоги:
- формуються реєстри та подаються до регіонального органу соціального захисту населення;
- регіональний орган формує подання про виділення коштів та надання грошової допомоги і разом з реєстрами
направляє до Міністерства соціальної політики України;
- Міністерство соціальної політики України готує пропозиції про розміри грошової допомоги в розрізі категорій
отримувачів і розподіл коштів між областями та м. Києвом у межах наявного залишку на рахунках і подає їх на розгляд
комісії;
- комісія розглядає та затверджує розміри грошової допомоги і розподіл коштів між областями та м. Києвом;
- Міністерство соціальної політики України на підставі затвердженого комісією розподілу коштів перераховує кошти на
відкриті органами Казначейства рахунки, а також доводить до регіональних органів соціального захисту населення
рішення про розміри грошової допомоги в розрізі категорій отримувачів і розподіл коштів між областями та м. Києвом.
Украина онлайн Рейтинг@Mail.ru