Як списати податкові борги, - інструкція для ВПО » Благодійний Фонд Гореніе
Змінити Мову
» » Як списати податкові борги, - інструкція для ВПО

Як списати податкові борги, - інструкція для ВПО

Як списати податкові борги, - інструкція для ВПО

Ця інструкція не допоможе ухилятися від податків. Вона для підприємців, які не можуть виконати свої зобов’язання перед державою через форс-мажорні обставини на Сході України, та, відповідно, не несуть відповідальності за це. Детально – юрист Всеукраїнського благодійного фонду “Горєніє” Яна Піявська.

Згідно із пунктом 101.2.4. статті 101 Податкового Кодексу України, податковий борг, що виник внаслідок обставин непереборної сили, підлягає списанню як безнадійний. Також згідно зі ст. 617 Цивільного Кодексу України, той, хто порушив зобов'язання, звільняється від відповідальності перед контрагентом, якщо доведе, що це сталося внаслідок випадку або обставин непереборної сили.

Що вважається форс-мажором. Надзвичайні і невідворотні обставини, які зробили об'єктивно неможливим виконання зобов'язань, а саме:
 • загроза війни,
 • збройний конфлікт або серйозна загроза такого конфлікту,
 • блокади,
 • військове ембарго,
 • примусове вилучення або захоплення підприємств,
 • реквізиція,
 • громадська демонстрація, блокада, страйк,
 • аварія, протиправні дії третіх осіб,
 • пожежа, вибух,
 • тривалі перерви в роботі транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень і актами державних органів влади, а також викликані винятковими погодними умовами і стихійним лихом.

Що вважається винятковими погодними умовами і стихійним лихом:
 • епідемія,
 • сильний шторм,
 • заморозки,
 • землетрус,
 • пожежа,
 • посуха,
 • просідання і зсув та інші лиха, зазначені п.3.1. Регламенту Торгово-промислової палати України (ТПП).

Форс-мажорними можуть визнати й ті обставини, що не зазначені в наведеному переліку. Проте вони мають відповідати критеріям форс-мажорів згідно з Регламентом ТПП, не суперечити законодавству України та бути узгодженими в договорі, контракті або угоді.

Не вважаються форс-мажорними обставинами:
 • фінансова та економічна криза,
 • дефолт,
 • зростання офіційного і комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти,
 • відсутність на ринку товарів, потрібних для виконання зобов'язання та інше.

Як довести форс-мажор. Доказом існування форс-мажорних обставин є сертифікат Торгово-промислової палати України.
Торгово-промислова палата України засвідчує всі форс-мажорні обставини окрім договірних відносин, в яких сторони визнали регіональну ТПП органом, уповноваженим посвідчувати форс-мажорні обставини. Регіональні ТПП можуть засвідчувати форс-мажорні обставини майже з усіх питань, що є у компетенції ТПП України. Виняток - посвідчення форс-мажорних обставин, які стосуються зобов'язань із:
 • умов зовнішньоторговельних операцій і міжнародних договорів України;
 • умов зовнішньоекономічних договорів, контрактів, типових договорів, угод, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України;
 • умов договорів, контрактів, типових договорів, угод між резидентами України, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.

Отже, в інших випадках можна звертатися в регіональну ТПП.

Як засвідчити форс-мажор. Звернутися до ТПП по кожному окремому договору, окремому податковому зобов'язанню, виконання якого стало неможливим через наявність форс-мажору. До кожної окремої заяви слід додати окремий комплект документів. Заява подається за встановленою ТПП України формою. Бланки заяв є на сайтах торгово-промислових палат.

У заяві, зокрема, вказується:
 • які саме зобов'язання неможливо виконані у встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин,
 • саме форс-мажорні обставини з посиланням і наданням доказів, початком їх виникнення і терміном їх дії,
 • контактні телефони для зв'язку, адреса,
 • спосіб отримання сертифіката: особисто, поштою тощо.

Заява розглядається залежно від складності та обсягу документів протягом семи робочих днів із часу звернення суб'єкта господарської діяльності або протягом двадцяти одного дня зі звернення фізичної особи.
Види заяв про засвідчення форс-мажорних обставин:
 • Заява про засвідчення форс-мажорних обставин осіб за договірними зобов'язаннями.
 • Заява про засвідчення форс-мажорних обставин за податковими зобов'язаннями для продовження граничних строків (ст. 102 Податкового кодексу України) або для подання: податкової декларації; заяв про перегляд рішень контролюючих органів; заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов'язань; відстрочення грошових зобов'язань або податкового боргу (ст. 100 Податкового кодексу України).
 • Заява про засвідчення форс-мажорних обставин за податковими зобов'язаннями для списання безнадійного податкового боргу.

Послуги з надання сертифіката здійснюються відповідно до затверджених тарифів. З 15.06.2017 року діють нові тарифи на отримання сертифіката. Суб'єкти малого підприємництва мають право отримати сертифікат безкоштовно згідно зі ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

За будь-яких питань - звертайтесь до юристів Всеукраїнського благодійного фонду «ГОРЄНІЄ»:

Skype:
yurist.gorenie.dp
yurist.gorenie.zp
yurist.gorenie.dn
yurist.gorenie.kh

Гарячалінія та Viber для усіхрегіонів: 050 044 56 01.
Kyivstar: 068 569 93 06,
Lifecell: 073 106 34 67.

Матеріал підготовлено Благодійною організацією «Всеукраїнський благодійний фонд «ГОРЄНІЄ» в межах реалізації гранту, наданого Проектом Ради Європи “Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні”.
Украина онлайн Рейтинг@Mail.ru